Beveiliging en privacy

Veiligheid en Privacy
Dit is de privacyverklaring van Sonic Equipment B.V. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Sonic Equipment B.V.

Veiligheid
Sonic Equipment B.V. draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen.

Verzamelde gegevens
Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Sonic Equipment  B.V. zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.
Als u zich aanmeldt voor de website van Sonic Equipment B.V. of iets bestelt wordt u gevraagd naam, adresgegevens te verstrekken. Sonic Equipment B.V. gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
•              het verlenen en factureren van onze diensten; 
•              afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan; 
•              informeren over producten van Sonic Equipment B.V.;
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.

Cookies
Op de website van Sonic Equipment B.V. wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Overdracht orders naar dealers
Omdat Sonic Equipment B.V. met verschillende dealers over Nederland werkt, kan het zijn dat uw order wordt uitgeleverd via een dealer bij u in de buurt. Uw gegevens zullen wij na een bestelling dan overdragen aan deze dealer.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met Sonic Equipment B.V. op het telefoonnummer  0299 - 437000.
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Deze privacyverklaring is in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.