Beveiliging & Privacy

Privacy and Cookie statemen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sonic Equipment B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Functienaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Post/Afleveradres

Toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Sonic Equipment B.V. zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken. Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Sonic Equipment B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijk grondslag voor hebben.
 • Verlenen van onze diensten
 • Afhandelen en factureren van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame
 • Informeren over wijzigingen van diensten of producten
 • E-mail contact

Bewaartermijn

Sonic Equipment B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Sonic Equipment B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sonic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Sonic Equipment B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar privacy@sonic-equipment.com. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Sonic Equipment B.V. gebruikt alleen technische, functionele en marketingtechnische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Overdracht orders naar dealers

Omdat Sonic Equipment B.V. met verschillende dealers over Nederland werkt, kan het zijn dat uw order wordt uitgeleverd via een dealer bij u in de buurt. Uw gegevens zullen wij na een bestelling dan overdragen aan deze dealer.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Deze privacyverklaring is in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.